תקנון

פרטי החברה:

עד הדלת בע"מ

ח.פ 514594779

המלאכה 14 ת.ד 8275

נתניה 42504

טלפון - 073-705-1350

 

 

מבוא:

1.       החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור רופאי השיניים הגולש באינטרנט, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות, פומביות ו/או מכירות קבוצתיות.

2.       רשאים לרכוש בחנות רופאים בלבד, בני גיל 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

3.       תנאי מוקדם לאישור עסקה שבוצעה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.

4.       הוראות תקנון זה יכול על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

5.       הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

6.       גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

7.       קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות ו/או מי מטעמה , לרבות עובדי החברה וספקי החברה להשתתף במכרזים במישרין או בעקיפין.

 

המכירות - חלק כללי:

1.       החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

2.       בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות/

 

רגילה

 

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 

1.       החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2.       במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות מסירת הפרטים למוקד הטלפוני של החברה.

3.       השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי הספק בעת השלמת הליך המכירה.

 

אופן ההשתתפות במכירות

 

1.       הלקוח יוסיף את המוצרים שברצונו לקופה.

 

2.       הלקוח יועבר לדף פרטים בסיסיים בו יזין פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אקלטרוני, מספר טלפוני ופרטים נוספים הדרושים לתיאום האספקה. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3.       הלקוח יועבר לדף מאובטח של חברת הסליקה המספקת שירותים לאתר, תחת תקן PCIDSS, בו יזין פרטי כרטיס האשראי שלו באופן מוצפן ומאובטח. במידה והפרטים תקינים יתקבל אישור הזמנה במייל.

4.       חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

5.       הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

6.       הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7.       במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי. במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת . בעלי החנויות ובתי העסק ומפעיליהם (להלן: " הספקים") יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, משך אחריות , זמן אספקה וכד'.

8.       לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות במייל או בטלפון למוקד ההחברה.

 

ביטול עסקאות

1.       ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981  (להלן החוק).

2.       ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .

3.       במקרה של ביטול עסקה טרם משלוח המוצר, לא יחוייב הלקוח בעלות כלשהי.

4.       אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח . מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

5.       לפי תקנות משרד הבריאות, לא ניתן יהיה להחזיר תרופות או ציוד רפואי סטרילי אחר לאחר פתיחת האריזה.

6.       מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר.

7.       לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .

8.       החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

a.       נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

b.       אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

c.       במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

d.       במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

9.       הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

10.    אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

11.    החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 

אספקת המוצרים

1.       החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.

2.       החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

3.       החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

a.       כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.

b.       שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

c.       כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

4.       באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

5.       זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

 

דמי משלוח

1.       דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2.       במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

שירות לקוחות

1.       כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל מחלקת שירות לקוחות, או לנציגים מטעם הספקים השונים .

2.       לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל משרדי חברת עד הדלת בע"מ:

טלפון- 073-7051350, EMAIL: info@theportal.co.il

נא לציין מספר טלפון בעת משלוח הEMAIL

3.       נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

1.       החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

2.       כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן ואינם נשמרים במערכת לאחר השלמת החיוב.

3.       החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

כללי

1.       הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי . מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2.       התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

3.       המוצרים המופיעים באתר אינן מיוצרות או נתמכות ע"י חברת עד הדלת. המוצרים נמצאים באחריות הבלעדית של הספקים , אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .

4.       החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .

5.       החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

6.       החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

7.       הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .

8.       אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

9.       אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

10.    רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11.    נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

 

אמינות

 

1.       החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

2.       קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .

3.       קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

 

אודות                                                              הגבלת אחריות